Author Archives: admin

1991m. sausio 13-osios žuvusiųjų artimųjų bendrijos “Bičiulystė” atsakymas antivakseriams, kėlusiems sumaištį per sausio 13-osios minėjimą Nepriklausomybės aikštėje – “Jūs pasityčiojote iš žuvusiųjų artimųjų bei kitų laisvės gynėjų pačiu šlykščiausiu būdu”.

Bendrijos “Bičiulystė” pirmininkas Robertas Vaitkus Tą košmarą, kurį teko patirti per sausio 13-osios minėjimą negalėjau įsivaizduoti net savo baisiausiame sapne. Mes visi susirinkome pagerbti žuvusiųjų, išklausyti valstybės vadovų kalbų, prisiminti tas tragiškas dienas. Sausio 13-oji – tai visų pirma rimties ir susikaupimo, bet ne triukšmingų mitingų ar riaušių diena. Labai skaudu, jog ši atmintina pavirto… Read More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sausio 13-osios minėjimas

Angelė Jakavonytė Pastarosiomis dienomis žmones, mylinčius ir gerbiančius savo tautą ir valstybę, sujaudino ir labai papiktino šaukiantys ir klykiantys protestuotojai, kuomet vyko Sausio-13-osios aukų bei visų kovojusių ir gynusių šventą Lietuvos žemę pagerbimas. „Gėda, gėda, gėda….“ garsiai rėkė, klykė, trimitavo grupelė piktų žmonių. Šie žodžiai ironiškai atspindėjo ne veiksmus ar žodžius tų, kuriems jie švilpė,… Read More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Knygos “Birželis kvietė į Kovą 1941-06-23 Lietuvos sukilimui atminti” knygos pristatymas M.Mažvydo bibliotekoje

M.Mažvydo bilbliotekoje 2021-06-16 vyko Lietuvos Birželio sukilimui atminti knygos “Birželis kvietė į Kovą” pristatymas. Dalyvavo knygos redakcinės kolegijos nariai: Audronius Ažubalis, Kostas Ivanauskas, Vytautas Landsbergis, Valdas Rakutis, Arvydas Sekmokas, Vidmantas Valiušaitis.… Read More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sovietinis holokaustas Lietuvoje 1940

Augustinas Idzelis

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ATSIMINKIME 1941 BIRŽELIO 23-ąją, PAMINĖKIME TAUTOS SUKILIMO 80-metį

Šiemet birželio 23-ąją sukanka aštuoniasdešimt metų nuo Lietuvių Tautos sukilimo, kuris paskelbė atkuriamą Lietuvos valstybę ir Laikinąją Vyriausybę, vijo okupantą ir perėmė krašto administravimą anksčiau negu pasirodė vokiečių armijos daliniai.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Angelė Jakavonytė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė

Apie Laisvės kovos žarijas, iš kurių įkurta Kovo 11-osios ugnis „Lietuvos Laisvės kovos sąjūdis iki paskutinės išlaisvinimo kovos veikia slaptai, karo padėtyje (…). Tie paslaptingi istorijos lapai, kuriuose yra įrašyti kiekvieno partizano nuveikti darbai, nueitas nepaprastai sunkus laisvės kovos kelias, legalų gyvenimą gyvenančiam žmogui dažnai net neįsivaizduojami ir neįtikėtini išgyvenimai – jie bemaž be išimties… Read More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KĄ „MIŠKO BROLIAMS“ PASAKYTŲ VANAGAS

ANGELĖ JAKAVONYTĖ Simboliškai sutapo, jog išvakarėse prieš teismo sprendimą iškeldinti buvusį partizaną Albiną Kentrą ir jo įkurtą draugiją „Miško broliai“ iš pastato Totorių 9/Labdarių g. 10, Vilniuje, perskaičiau Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistą Merkio rinktinės štabo dienoraštį, kurį rašė partizanų vadas Adolfas Ramanauskas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ar gali būti taikoma kolektyvinė atsakomybė už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui visos tautos atžvilgiu.

Dr. Audrius Skaistys Šis klausimas yra svarbus jau nuo Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolo laikų, kai buvo teisiami antrojo pasaulinio karo nusikaltėliai. Jau tada buvo suformuota praktika, kad negali būti kolektyvinės atsakomybės už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui. Tai yra individualus kiekvieno konkretaus žmogaus nusikaltimas, už kurį jis turi atsakyti.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Raginama iškilmingai paminėti birželio 23-iosios sukilimą

Posted on 23 February 2021 Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Seimo valdybą, prašydami birželio 23-iosios Seimo posėdį pradėti iškilmingu 80-ųjų 1941 m. birželio 23-iosios sukilimo metinių paminėjimu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Šauliai ir vasario 16 Lietuva

Diskusija prof. Valdo Rakučio su Arvydu Sekmoku.

Posted in Uncategorized | Leave a comment