Category Archives: Uncategorized

Sovietinis holokaustas Lietuvoje 1940

Augustinas Idzelis

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ATSIMINKIME 1941 BIRŽELIO 23-ąją, PAMINĖKIME TAUTOS SUKILIMO 80-metį

Šiemet birželio 23-ąją sukanka aštuoniasdešimt metų nuo Lietuvių Tautos sukilimo, kuris paskelbė atkuriamą Lietuvos valstybę ir Laikinąją Vyriausybę, vijo okupantą ir perėmė krašto administravimą anksčiau negu pasirodė vokiečių armijos daliniai.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Angelė Jakavonytė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė

Apie Laisvės kovos žarijas, iš kurių įkurta Kovo 11-osios ugnis „Lietuvos Laisvės kovos sąjūdis iki paskutinės išlaisvinimo kovos veikia slaptai, karo padėtyje (…). Tie paslaptingi istorijos lapai, kuriuose yra įrašyti kiekvieno partizano nuveikti darbai, nueitas nepaprastai sunkus laisvės kovos kelias, legalų gyvenimą gyvenančiam žmogui dažnai net neįsivaizduojami ir neįtikėtini išgyvenimai – jie bemaž be išimties… Read More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KĄ „MIŠKO BROLIAMS“ PASAKYTŲ VANAGAS

ANGELĖ JAKAVONYTĖ Simboliškai sutapo, jog išvakarėse prieš teismo sprendimą iškeldinti buvusį partizaną Albiną Kentrą ir jo įkurtą draugiją „Miško broliai“ iš pastato Totorių 9/Labdarių g. 10, Vilniuje, perskaičiau Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistą Merkio rinktinės štabo dienoraštį, kurį rašė partizanų vadas Adolfas Ramanauskas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ar gali būti taikoma kolektyvinė atsakomybė už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui visos tautos atžvilgiu.

Dr. Audrius Skaistys Šis klausimas yra svarbus jau nuo Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolo laikų, kai buvo teisiami antrojo pasaulinio karo nusikaltėliai. Jau tada buvo suformuota praktika, kad negali būti kolektyvinės atsakomybės už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui. Tai yra individualus kiekvieno konkretaus žmogaus nusikaltimas, už kurį jis turi atsakyti.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Raginama iškilmingai paminėti birželio 23-iosios sukilimą

Posted on 23 February 2021 Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Seimo valdybą, prašydami birželio 23-iosios Seimo posėdį pradėti iškilmingu 80-ųjų 1941 m. birželio 23-iosios sukilimo metinių paminėjimu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Šauliai ir vasario 16 Lietuva

Diskusija prof. Valdo Rakučio su Arvydu Sekmoku.

Posted in Uncategorized | Leave a comment